4 leeravonden over het Bijbelboek Marcus

Marcus staat bekend als het oudste en meest compacte van de vier evangeliën over Jezus Christus, de Zoon van God. Het spreekt op een krachtige manier over de doorbraak van Gods Koninkrijk op aarde door middel van Christus en zijn volgelingen. In 4 leeravonden wil ik graag wat dieper ingaan op dit Bijbelboek. Uiteraard zal het gaan over de inhoud en de bijzondere opbouw van dit Evangelie.

Thema’s die verder aan de orde komen zijn onder meer:

  • Wat is een Evangelie en wat is het verschil tussen de 4 Evangeliën in de Bijbel; iets over het Evangelie van de keizer 
  • Wat is het bijzondere van Marcus (het Evangelie van Petrus) als booster van de vroege kerk
  • Marcus als inwijding in Gods Koninkrijk – iets over de theologie van Gods Koninkrijk
  • Wie is Jezus Christus en hoe volg ik Hem? Over discipelschap en lijden

Wanneer: Woensdagavond 3, 10, 17 en 24 april van 20.00 – 21.15 uur

Waar: Koningskerk

Door: Wim Noordzij

Voor: iedereen, kom gerust met je huiskring, bijbelstudiegroep of vrienden

Aanmelden: graag voor 28 maart via wimnoordzij@koningskerk.nl 

Graag tot dan! Wim Noordzij