Op dinsdag 21 maart is er in de Noorderkerk, Thorbeckegracht 37 Zwolle, een leerhuisavond. De Israëlische Julia Blum zal spreken. Zij is op uitnodiging van Comité Gemeentehulp Israël (CGI) bezig met een tour in Nederland.

In 1991 kwam zij met haar man Victor, net na de val van het IJzeren Gordijn, vanuit Estland naar Israël. Ze waren een paar maanden daarvoor tot geloof in Jeshua / Jezus gekomen. Er kwamen in die jaren heel veel mensen uit de voormalige Sovjet-Unie naar Israël en zij kregen de roeping om deze mensen te begeleiden. Al snel hadden ze contact met veel Russisch-sprekenden en er ontstond een huisgemeente, wat later een reguliere gemeente werd. Studie van de Bijbel stond voorop, want zowel zij als de nieuwkomers wisten daar niet veel van. Dat ’dwong’ hen om de Bijbel goed te bestuderen.

Julia ging schrijven en dat hielp haar om meer en meer te begrijpen van Gods plan in en door Israël. Het boek ‘Abraham had twee zonen’ opende de ogen met betrekking tot het conflict tussen Jood en Arabier, om het geheel in een ander daglicht (met Gods ogen) te bezien. De strijd tussen Isaäk en Ismaël. Daarover zal Julia Blum op deze avond spreken. Zij spreekt Engels, wat vertaald zal worden door Ariena Noordman.

De avond van 21 maart begint om 20.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.45 uur.

Zoals altijd op de Leerhuis Israël-avonden is er een verkooptafel van Israëlische producten en bovendien zijn ook verschillende in het Nederlands vertaalde boeken van Julia en andere uitgaven van het CGI aan te schaffen. De verkooptafels hebben geen pin; het CGI heeft machtigingskaarten als je contant geld tekort komt.