Op zaterdag 30 september 2023 is er voor de derde keer op rij een inspiratieochtend voor jeugd- en jongerenwerkers én kerkenraadsleden. Want we geloven dat jeugd- en jongerenwerk in onze kerken van groot belang is!

In deze ‘editie’ van de Zwolse Inspiratieochtend staan we stil bij de inhoud van de ‘Open brief namens de jongeren aan de kerken‘ die op 15 mei 2023 verscheen. Wij denken dat deze brief goede aanknopingspunten biedt voor een inspirerende uitwisseling over het jeugd- en jongerenwerk in onze Zwolse kerken.

Het programma van de inspiratieochtend wordt nog uitgewerkt. Maar noteer vast in je agenda:


Inspiratieochtend ‘De Open Generatie’
Zaterdag 30 september 2023
Van 8.30-11.15 uur in de Koningskerk

We starten met een gezamenlijk ontbijt!


Deze ochtend wordt je gratis aangeboden door Zwolse NGK predikanten: Evert Jan Broekhuizen, Jos Douma, Simon van der Lugt, Wim Noordzij, Jaap Ophoff, Jeroen Sytsma en Chiel Vleesenbeek.

Graag vooraf aanmelden! Dan weten we op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen!

Meld je aan vóór woensdag 27 september 12.00 uur.
Bij te weinig deelnemers gaat de inspiratieochtend niet door.

Lees meer

Wij hebben het nodig om te ervaren dat de kerk een plek is voor jongeren. We verlangen naar preken en verhalen die ons leren hoe het in de praktijk werkt om Jezus te volgen. We zoeken naar manieren om geloof een plek te geven in ons leven. We willen over onze dromen vertellen, onze zorgen om de wereld delen, onze vragen stellen.

“Nederlandse tieners maken zich zorgen over klimaatverandering, vervuiling en raciscme, zo blijkt uit recent onderzoek. In opdracht van World Vision, Alpha International en Biblica bevroeg onderzoeksbureau Barna 26.000 tieners wereldwijd naar hun kijk op gerechtigheid, Jezus en de Bijbel. Daaruit blijkt dat ze open en inclusief zijn, op zoek naar waarheid, authenticiteit en verandering. Deze generatie is geraakt door het onrecht in de wereld. Hoe kijken Nederlandse tieners naar het christelijk geloof en hoe willen ze van betekenis zijn?”

Lees hier meer.

Open Generation Symposium

Op 15 juni 2023 is/was er het ‘Open Generation Symposium‘ in Amersfoort. Hieronder lees je de inleidende tekst over dat symposium:

Hoe bied je als kerk een plek aan jongeren?

Nederlandse tieners maken zich druk om klimaatverandering, vervuiling en racisme. Ze zijn positief over Jezus als persoon, maar zien Hem niet actief aan het werk in de wereld van vandaag. Van de Nederlandse tieners heeft 6% een persoonlijke keuze voor Jezus gemaakt.

In een wereldwijd onderzoek zijn tieners bevraagd naar hoe ze kijken naar Jezus, de Bijbel en gerechtigheid. Ze staan open en inclusief in het leven; een open generatie. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Barna en mede mogelijk gemaakt door World Vision en Alpha Nederland.

Wat kunnen we als kerk van tieners leren? Wat hebben zij nodig om hun geloof handen en voeten te geven? En hoe geven we hun ruimte in onze geloofsgemeenschap? Tijdens het event presenteren we de Nederlandse uitkomsten van het wereldwijde onderzoek, gaan we met tieners in gesprek en krijg je handreikingen om hier als kerk mee aan de slag te gaan. Deze avond helpt je om tieners beter te begrijpen en hen te begeleiden in hun (geloofs)ontwikkeling.

Download rapport

Ben je benieuwd hoe tieners kijken naar Jezus, de Bijbel en gerechtigheid? En wil je weten wat tieners nodig hebben om impact te kunnen maken in deze wereld? Download dan hier het rapport De Open Generatie (Nederlandstalig) met heel veel informatie.