Woede, afgunst, trots, luiheid, lust, gulzigheid en hebzucht gelden als de klassieke hoofdzonden in de christelijke traditie. In een serie Leer & Biddiensten (2022-2023) bespreken wij in De Fontein deze zonden.

25 september 2022: Woede
16 oktober 2022: Afgunst
27 november 2022: Trots
26 februari 2023: Luiheid
26 maart 2023: Lust
14 mei 2023: Gulzigheid
25 juni 2023: Hebzucht

In deze middagbijeenkomsten is er ruimte voor gesprek na de inleiding door ds. Simon van der Lugt, en we sluiten af met tijd voor gebed. We verzamelen gebedspunten en gaan er mee naar de HEER. Welkom.

Na elke bijeenkomst volgt een samenvatting ter bespreking, kijk hier:
simonvanderlugt.nl/de-zeven-hoofdzonden/