VIER BIJEENKOMSTEN ROND GELOOFSTHEMA’S

Geloven gaat bij u en jou waarschijnlijk ook niet vanzelf. Veel gelovigen ervaren moeite met zaken die je toch wel kernpunten van het christelijk geloof kunt noemen. Dat zorgt nogal eens voor verwarring. 

In een serie van vier bijeenkomsten, georganiseerd door de Theologische Universiteit Apeldoorn en de werkgroep Geloof het zelf! wordt dieper ingegaan op een viertal aangevochten kernzaken: heiliging, kerkelijke eenheid, groei in het geloof en uitverkiezing. 

Programma 

Het programma ziet er als volgt uit:

Prof. dr. W. van Vlastuin: ‘Eenheid gaat ‘m niet meer worden.’  Over kerkelijke eenheid.

Donderdag 17 november 2022 in de Herv. Kerk, Kerkstraat 2a, 8191LV Wapenveld

“Jezus heeft gebeden: ‘Vader, Ik wil dat zij allen één zijn.’ Jezus bad dat in de tuin van Gethsemané, vlak voordat Hij gevangen werd genomen en Hij zo zwaar zou lijden. Als Hij in deze situatie bidt om de eenheid van Zijn lichaam, moet Hem dat wel heel zwaar wegen. Het gaat Hem om niets minder dan de eenheid van Zijn lichaam. Zeg nu zelf: kan het ene lichaam van Christus in talloze brokstukken uit elkaar vallen? Kan de arm van het lichaam los van het lichaam bestaan? Hoeveel brokstukken lichaam kunnen er zijn dat het nog één lichaam is? Het gebed van Jezus brengt ons in grote verlegenheid. Wie nuchter denkt, zegt: ‘Eenheid gaat ‘m niet meer worden.’ Is dat het laatste woord?”

Statement: “Houd vast… dat er slechts één lichaam van Jezus kan bestaan.”

Prof. dr. H. van den Belt: ‘Groeien? Ik sta al jaren droog.’ – Over geloofsgroei.

Donderdag 24 november 2022  in het Kerkgebouw van de geloofsgemeenschap Luctor Et Emergo, Mheneweg Noord 1, 8096 BR Oldebroek.

“Gebrek aan groei is een symptoom van een kwijnend geestelijk leven. Tegelijk is een groot optimisme over onze eigen geestelijke groei een teken van oppervlakkige zelfoverschatting. Geloofsgroei is paradoxaal. Hoe meer je groeit, hoe minder je tevreden bent. 

Deze lezing stelt na een diagnose aan de orde wat een christen kan doen om geestelijke groei te bevorderen. Groeien is immers niet alleen een genadegave, maar ook een opdracht. Om te groeien moet je snoeien. Maar aan beide gaat ook iets vooraf: het geheim van het nieuwe leven met Christus, de opbloei van het geestelijke leven. Vandaar de drieslag: bloeien, snoeien en groeien.”

Statement: “Houd vast… dat wij kunnen planten en begieten, maar dat alleen God de groei geeft.”

Prof. dr. H.J. Selderhuis: ‘Morgen wordt het ook niks.’ – Over heiliging.

Donderdag 19 januari 2023 in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Het Noorderlicht, Mariënrade 1, 8091XS, Wezep.

“Als het over heiliging gaat is de eerste brief aan Thessalonicenzen een geweldige aansporing en een geweldige geruststelling. Gods Woord benadrukt hier het belang van levensheiliging. En dat in het licht van de wederkomst van Christus. Christus komt en dus: breng je leven op orde. Wie met Christus verbonden is, verwacht Hem en werkt aan een leven naar Zijn Woord. In het spreken over de wederkomst klinkt de ernst van het oordeel, maar dat is meteen verbonden met het gebed om heiliging. 1 Thes.5:23: de HERE heilige u. Bij heiliging gaan de handen uit de mouwen. Maar die worden eerst gevouwen.”

Statement: “Houd vast… dat heiliging evenzeer gave als opgave is.”

Dr. R.T. te Velde: ‘Om hopeloos van te worden.’ – Over de uitverkiezing.

Donderdag 26 januari 2023 in het kerkgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Korte Kerkstraat 8, 8051 GN Hattem.

“De leer van Gods uitverkiezing heeft mensen tot wanhoop gebracht. Schrijvers als Maarten ’t Hart en Jan Siebelink portretteren sombere zielen die zich voor eeuwig verworpen wanen. Als de Bijbel over uitverkiezing spreekt, is dat in de toonsoort van verrassing en vreugde. Gods liefde die in Christus reddend naar de wereld uitgaat, heeft een eeuwige grond in Gods welbehagen. Wie door de Vader aan de Zoon gegeven zijn, worden door het evangelie geroepen en met vaste hand tot het heil geleid. Wie zich hiervoor afsluit, is inderdaad tot eeuwige ondergang en eeuwige straf bestemd. Gods genade is zo kostbaar, verspeel die niet!”

Statement: “Houd vast… dat Gods uitverkiezing geen perfecte heiligen maar verloren zondaren zoekt die in Christus al hun behoud mogen vinden.”

De vier inleiders hebben zich in het verleden bezig gehouden met het probleem waarover ze het gaan hebben. Ze hebben er ook over gepubliceerd en hun publicaties vinden tot op de dag van vandaag aftrek. Blijkbaar hebben ze wat te zeggen!

In hun inleiding zullen zij refereren aan hun publicatie en het belang van de boodschap daarin heroverwegen en de luisteraars ‘voedsel’ meegeven voor onderweg.

Na de inleiding is er gelegenheid met de spreker en met elkaar in gesprek te gaan. Tevens zal medewerking worden verleend door verschillende muziekgezelschappen. 

Aanmelden via helpmijngelooflooptvast@outlook.com onder vermelding van welke avond(en) en het aantal personen. 

De avonden beginnen om 19.45 uur. De toegang is vrij. Verdere informatie is te vinden op https://www.tua.nl/nl/agenda/helpmijngelooflooptvast